Denne siden er ment som en enkelt informasjon i forbindelse med import av DeLorean til Norge!
DeLorean.no takker Stian Birkeland for utarbeidelsen av denne informasjonen!

Import avtil Norge

 

Home

Juridisk forbehold: DeLorean Norge tar intet ansvar for hva som måtte skje i forbindelse med fortolling og registrering av en DeLorean i Norge. Personer tilknyttet DeLorean Norge kan heller ikke holdes til ansvar for dette. Vi oppfordrer imidlertid hver eneste DeLorean-entusiast til å ha alle papirer klar i forbindelse med fortolling og registrering.

Husk at det uansett er slik at det alltid er reglene på fortollingstidspunktet som er gjeldende!


To etater du blir kjent med

TOLLVESENET

- for fortolling av bilen. Du betaler 24% moms av verdien på bilen på stedet, men ingen toll og avgift på dette tidspunktet. Du kan med andre ord importere et restaureringsobjekt uten å betale toll og avgift. Betalingen av toll og avgift skjer først når bilen skal registreres. Se også www.toll.no 

 

TRAFIKKSTASJONEN

- for registrering av bilen, utstedelse av vognkort og montering av norske skilt. Før dette skjer må du betale toll og avgifter slik de fremkommer i tollpapirene.

Service: Tollvesenet og Biltilsynet er offentlige service institusjoner som er til for DIN skyld. Begge etater skal ha en vennlig innstilling til deg som kunde. Vi har bare positive erfaringer. 

Respons: DeLorean Norge har til dags dato utelukkende bare fått positive tilbakemeldinger fra privatpersoner som har fått importert og registrert sin DeLorean i Norge.

Forsikring: Husk at bilen må være forsikret før den kan egistreres. Det beste og billigste forsikringsselskapet er IF Skadeforskring. Kontaktperson er Hanne Seim Grave.


Hva må gjøres i forkant av import?

Få Tollvesenet på ditt lokale tollsted å godkjenne følgende originale DMC-fabrikkdata:

VEKT : 1290 kg

Kilowatt : 97 kW

SLAGVOLUM : 2849 cm3

PS! Unntaket er selvfølgelig dersom det står oppført andre data i det utenlandsregistrerte vognkortet. Disse data vil ikke variere mye. Som regel er det lavere verdier på både vekt og kw i utenlandske vognkort enn det fabrikken oppga i 1981/82. Det vil igjen si noe billigere import!


Skriv en kortfattet søknad til LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) hvor du ber om å få en uttalelse fra LMK som bekrefter at de anser DeLorean som et bevaringsverdig kjøretøy. 

Husk på å få med bilens V.I.N.(=Vehicle Identification Number) altså serienr.
Adressen er:


LMK
Postboks 6710 - Etterstad
0609 OsloBesøksadresse: Fyrstikkalléen 1, Helsfyr

Telefon: 22 67 07 95
Telefax: 22 67 07 95


V.I.N. (= Vehicle Identification Number)

Denne plaketten er festet, ferdig utfylt og er plassert i bakre dørkarm på førersiden. I tillegg finnes en mindre rektangulær plakett som er festet i dashbordet. Den finner du helt nede ved frontruten på førersiden.

De to V.I.N. plakettene (serienr.) skal være tilstrekkelig under registrering, men du bør vite at hver enkelt DeLorean har forskjellig  serienummer på ramme og motor.

Informér gjerne Trafikkstasjonen om dette på forhånd!

Hvorfor forskjellige serienummer? Rammen og motoren ble levert fra to  underleverandører. Motornummer er serienummeret fra PRV-fabrikken i Douvrin, Frankrike. Rammenummer er serienummeret fra rammefabrikken GKN i England.

Derfor har DeLorean forskjellige nummer på karosseri, ramme og motor. 
Det som imidlertid betyr noe i denne sammenheng er at de to serienummerne (dør/dashbord) er like. 

V.I.N. (serienr.)

SCE = World Manufacturer Code
D = Car Line (DeLorean)
T = Series
2 = Body Type (2-door)
6 = Engine (V6)
T = Restraint System
X = Check Digit
A = Model Year
D = Plant of Manufacture (Dunmurry)
000000 = Serial Number

Produksjonsåret er bestemt ut fra følgende tabell:
A =1980 (ingen biler produsert)
B =1981 (8583 eks.)
C =1982 (1800 eks.)
D =1983 (918 eks.)

Dersom produksjonen hadde fortsatt hadde 1984 fått koden "E" osv. I dette systemet var det koder tilgjengelig helt fram til år 2012!!!


Tollvesenet nekter innførsel av kjøretøy som har et KFK-holdig klima-anlegg, men unntak gjøres dersom kjøretøyet er bevaringsverdig. DeLorean har et air-condition (klima-anlegg) som går på freon (KFK-gass), men er samtidig et bevaringsverdig kjøretøy ("ung klassiker, 15 år eller eldre"). Tollvesenet henviser til Statens Forurensnings Tilsyn (SFT) som "godkjent" instans til å ta en slik avgjørelse.

 

Du må sende en søknad til SFT som vil svare deg at en slik avgjørelse må tas av Vegdirektoratet! 
 M.a.o. refererer Tollvesenet til feil instans. Allikevel må du gå denne omveien, som faktisk er 

den eneste byråkratiske floken
for å kunne få importert en DeLorean til Norge! 
 

Adressen er:

Statens Forurensningstilsyn (SFT)
Strømsveien 96
Postboks 8100 - Dep.
0032 OSLO

Her kan du laste ned SFTs svar!


Send en kortfattet søknad til Vegdirektoratet om de anser DeLorean for å være et bevaringsverdig kjøretøy. Svaret er et positivt "JA!"

Adressen er:

Vegdirektoratet
Transportteknisk kontor
v/ Follestad
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Besøksadresse:    Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo

Her kan du laste ned svaret fra Vegdirektoratet!
 


Når du får svar, send en attestert kopi av SFT-svaret og Vegdirektorat-svaret til ditt lokale Tollsted i forkant av import. Få gjerne en skriftlig bekreftelse fra Tollvesenet  at "din" DeLorean vil bli tillatt importert til Norge!


Skriv en kortfattet søknad til din lokale Trafikkstasjon. Legg ved en attestert kopi av brevet fra LMK og Vegdirektoratet, slik at du får registrert bilen som et "unntak". Siden DeLorean aldri ble eksportert som "ny" til Norge i 1981/82 har bilen heller ikke noen norsk typegodkjenning, noe som alle biler må ha for i det hele tatt bli registrert. Men det  finnes heldigvis unntak for bevaringsverdige kjøretøy.

I vognkortet ditt skal det dermed stå: 
"Bevaringsverdig motorvogn. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig".
Pass på at dette blir med under utfyllingen av vognkortet. 

 


Send en mail eller ring dersom du trenger ytterligere informasjon ang. import av DeLorean til Norge.
Stian Birkeland, Flekkefjord.

E-mail: delorean@netcom.no

Tlf.: 383 21988 / 924 17 104

Home

28.08.2005 18:26